Logo Menu

Apartament Jastrzębie Gniazdo

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentu będącego przedmiotem najmu na rzecz Najemcy przez Wynajmującego.
 1. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  – nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport)
  – nie chce okazać dokumentu,
  – jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  – podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 5. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania apartamentu do godziny 11:00. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata w wysokości kolejnej doby hotelowej wg. stawki za 1 noc.
 6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i innych używek (również w oknie oraz łazience). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 500 zł.
 7. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez towarzyskich, wieczorów panieńskich lub kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje nałożeniem grzywny 500 zł oraz usunięciem z apartamentu.
 8. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia apartamentu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 9. Zwierzęta nie są akceptowane.
 10. Na terenie wynajmowanego apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
 11. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą w wysokości 500 zł.
 12. Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 13. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu oraz do przechowywania kluczy/kodów/kart bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.
 14. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione przedmioty wartościowe pozostawione w apartamencie.
 15. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu.
 16. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Wynajmującego to koszt 100 zł. W cenę wliczona jest wymiana pościeli i ręczników.
 17. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.
 18. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na tydzień, może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.
 19. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe w apartamencie podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 20. Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować po nr telefonu: w godzinach 8:00-21:00
 21. Do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.

PŁATNOŚCI:
 1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.jastrzebiegniazdo.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Najemca może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew tradycyjny - realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy na koncie Wynajmującego
  b) gotówka w dniu zameldowania (wymagany zadatek w wysokości 30%)
 3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Jeżeli w tym terminie Najemca nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Najemca oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.Regulamin